Kilka informacji o naszej firmie

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "ZETPRI-EKO" Sp. z o.o. działa na rynku od września 1992r.
Podstawowym rodzajem działalności jest budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, a drugorzędnym budowa obiektów inżynierii wodnej.

Zajmujemy się głównie wykonywaniem:

 • automatycznych stacji uzdatniania wody,
 • przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • dużych oczyszczalni ścieków dla samorządów terytorialnych,
 • magistrali centralnego ogrzewania,
 • przyłączy centralnego ogrzewania wraz z węzłami,
 • kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
 • wodociągów,
 • zgrzewanie rur PE (do śr. 250 mm),
 • zgrzewanie elektrooporowe,
 • przeciski rur stalowych (od 200 do 630 mm),
 • wynajmem sprzętu ciężkiego.

1 2 Magazyn

Wykonujemy sieci przesyłowe przede wszystkim w technologii rur preizolowanych. Inwestycje wykonywane w tej technologii odznaczają się nie tylko wysoką jakością produktów i usług, ale są także przyjazne dla środowiska wprowadzając w miejsce przestarzałego systemu kanałowego nowoczesne, energooszczędne i ekologicznie bezpieczne rury preizolowane. W 1998r. podjeliśmy współpracę z producentem ekologicznych, przydomowych, bezobsługowych oczyszczalni ścieków. Urządzenia te rozwiązują problem ścieków z gospodarstw domowych, jak również zabezpieczają wody podziemne przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z nieszczelnych osadników i szamb.

Posiadamy potencjał sprzętowy w postaci samochodów ciężarowych, koparek, spycharek, co pozwala na realizację dużych inwestycji inżynieryjnych.

PRZEDSIĘBIORCA FIRMA GAZELE

ZETPRO-EKO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Internet-media.pl